اعضا
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۶
PDF
هیات مدیره

خانم فیروزه صابر

فوق لیسانس مدیریت اجرایی/مدیر عامل بنیاد

آقای سیدجعفر مرعشی

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم ها/رئیس هیات مدیره

خانم ماهرخ فلاحی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی/نایب رئیس هیات مدیره

آقای سعید جابر انصاری

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک/عضو اصلی هیات مدیره

آقای نجمی هاشمی فشارکی

کارشناسی ارشد حسابداری/عضو علی البدل

آقای ناصر براتی

کارشناسی مهندسی صنایع و برنامه ریزی تحلیل سیستم ها/خزانه دار

خانم مرسده نادری

کارشناسی ارشد تجارت بین الملل/عضو علی البدل

 

هیات امنا

آقاي مهندس نجمي هاشمي فشارکي

آقاي دکتر فريدون آذرهوش

آقاي مهندس سعيد جابر انصاري

خانم فيروزه صابر

خانم ماهرخ فلاحي

خانم دکتر زهرا رياضي

آقاي عبدا... طالبي

آقاي مهندس سيد جعفر مرعشي

آقاي دکتر محمد ستاري فر

خانم مهندس مهري جواد زاده

آقاي مهندس ابراهيم جميلي

آقاي مهندس محمد باقريان

خانم فرشته سليماني

خانم مهندس بنفشه صديق
 

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی