شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۹
PDF
کارآفرینی

دیباچه

توسعه ظرفیت مدیریت کارآفرینانه یکی از ماموریت هایی است که بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان بر عهده خود می بیند. علاوه بر این کارآفرینان سرمایه هایی هستند که در جهت تحقق اهداف بنیاد برای مخاطبان جوان و نوکارآفرین نقش ارزنده ای دارند. بر این اساس بنیاد توسعه کارآفرینی مسیرهای زیر را پیش روی خود می بیند:

- توسعه ظرفیت مدیریت کارآفرینانه از طریق طرح های پژوهشی و ایجاد شبکه ارتباطی

-  استفاده از تجارب و ظرفیت های کارآفرینان در جهت توسعه کارآفرینی از طریق مستندسازی تجارب

-  جهت دهی و تسهیل ایفای نقش مسئولیت شرکتی مدیران و کارآفرینان در راستای کمک به توسعه فرهنگ کارآفرینی

 

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی