دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۲
PDF
اتمام فاز اول و دوم طرح پژوهشی مزیت شناسی رقابتی در استان کرمان


این طرح  به شناسایی مزیت‌های رقابتی استان کرمان اختصاص داشته و برای شناسایی مزیت‌ها، در مرحله نخست به مرور اسناد و منابع مکتوب و بررسی آمار و داده‌های کمی و در مرحله دوم مصاحبه‌های کنترل‌شده با صاحبنظران منتخب را در دستور کار قرار گرفت. در مرحله نخست برنامه‌های توسعه و مطالعات انجام شده قبلی و آمارهای مختلف در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی استان مطالعه شدند. برای مصاحبه‌ها نیز تعداد 23 نفر انتخاب شدند. این عده را می‌توان در سه دسته بدین شرح طبقه‌بندی کرد: الف) دست‌اندرکاران بخش خصوصی؛ ب) دست‌اندرکاران و مدیران سابق استان و ج) صاحب‌نظران مستقل و فعالان مدنی. لازم به توضیح است که علاوه بر انجام مصاحبه با این عده، نشستی با حضور 10 تن از فعالان و مدیران سابق استان برای شناسایی مزیت‌های توسعه استان و موانع آن برگزار شد.

چکیده و خلاصه مباحث مطرح شده در این فرایند را می‌توان در سه قلمرو موضوعی الف) کشاورزی؛ ب) صنعت و معدن و ج) سایر طبقه‌بندی کرد.

 

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی