چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۲
PDF
اجرای طرح ترویج کسب و کار و توان افزائی جوانان مستعد انجمن نابینایان کرمان بعد از ماه رمضان


طرح کسب و کار و توان افزائی جوانان مستعد انجمن نابینایان کرمان برای 30 تا حداکثر 40 نفر از اعضای جوان مستعد و متقاضی کسب و کار و علاقمند به خویش فرمائی و کسب و کارها و فعالیت های جمعی در کرمان و در محل انجمن اجرا خواهد شد.

اهداف اصلی طرح عبارتند از:

کمک به ایجاد خودانگیختگی در میان اعضای جوان انجمن در مسیر توان افزائی

کمک به پرورش ایده های خلاق جوانان عضو انجمن در مسیر ترویج و توسعه فرهنگ کسب و کار

کمک به ایجاد کسب و کارهای جمعی و نیز فعالیت های توسعه ای توسط اعضای جوان انجمن

با توجه به عقد قرار داد با این انجمن بعد ا زماه مبارک رمضان طرح به اجرا خواهید رسید.

 

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی