چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۲
PDF
طرح های ترویج و توسعه کارآفرینی در خرمشهر و آبادان

طرح های پیشنهادی بنیاد متعاقب تحلیل بازدید از خرمشهر و آبادان برای سازمان منطقه آزاد اروند ارسال شد.

این طرح مشتمل بر 3 بخش مفهوم سازی، توانمندسازی و نهاد سازی است.

 

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی