چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۳
PDF
شناسایی مزیت های رقابتی استان کرمان

طرح پژوهشی شناخت مزیت های پایدار و جدید اقتصادی در استان کرمان

کارفرما:شرکت گروه توسعه و عمرانی علوی کرمان

تاریخ شروع:آذر 1391

تاریخ پایان:سال 1392

طرح  حاضر در صدد آن است تا به شناسایی مزیت‌های پایدار استان کرمان در تولید و ایجاد درآمد اقدام کرده و در ادامه به گزینه‌هایی به عنوان مزیت‌های جدید دست یابد. به بیان دیگر این  طرح پژوهشی  تلاش می‌کند تا به منظور ایجاد تولید و درآمد، فعالیت‌هایی که در این استان دارای مزیت پایدار هستند و یا می‌توان به عنوان مزیت جدید معرفی کرد را شناسایی کند تا در مرحله بعد این مجموعه بتواند راهنمای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان باشد.

رویکرد اصلیِ مطالعه تأکید بر تحققی بودن مباحث و حرکت در مسیر دستیابی به دستاوردی متعین در زیست اجتماعی استان کرمان است.

لازم به ذکر است که مطالعه بر روی شناخت مزیت های اقتصادی استان کرمان از زمستان 1391 آغاز شده است.

مراحل (گام‌های) مطالعه به شرح زیر است:

گام نخست؛ بررسی اسناد و تحلیل وضع موجود

در  این بخش اسنادی همچون سند آمایش استان، گزارش طرح کالبدی استان، گزارش‌های مقدماتی تدوین برنامه سوم و چهارم استان، سند برنامه پنجم استان و گزارش اقتصادی استان و همچنین گزارش‌های موردی دیگر (حسب مورد و تشخیص در جریان بررسي) مطالعه شد. ضرورت این گام را می‌توان در این نکته یافت که اسناد یاد شده از خلال نظام کارشناسی و تصمیم‌سازی به دست آمده و حاوی مطالب و نکات درخور توجهی هستند که نمی‌توان به آن بی‌توجه بود در ضمن در این گام  وضع موجود شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی در حوزه‌های تولید (درآمد)، تقسیمات کشوری، جمعیت، نیروی انسانی و تولید به تفکیک صنعت، کشاورزی، خدمات، بازرگانی و مالی استان با استناد به منابع آماری رسمی (بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و استانداری استان) در بازه زمانی 10 ساله استخراج، منظم و مدون شد.

گام دوم؛ هم اندیشی از طریق گفتگوهای فردی یا گروهی

بسیاری از اطلاعات، تحلیل‌ها و به طور کلی "دانش" شکل گرفته و موجود درباره مزیت‌های برتر استان و مزیت‌های جدید، نه در متون و اسناد مدون و رسمی که در سینه دست‌اندرکاران و متولیان و علاقه‌مندان به موضوع است که با عنوان دانش ضمنی (پنهان) از آن یاد می‌شود. بر این اساس لازم و ضروری بود تا با صراحت بخشیدن به این دانش ضمنی و آشکار کردن آن، اطلاعات دقیق‌تر و منطق با واقع از موضوع مطالعه به دست آید. اما بلافاصله باید اشاره کرد که اگر چه این اقدام از طریق «مصاحبه با دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران» انجام میشود  اما دارای چارچوبی شناخته شده است.

گام سوم؛ انتخاب مزیت

در گام سوم از مطالعه، گروهی محدود از صاحب‌نظران (Focus Group) تشکیل شده که از یک طرف با منطقه (استان) آشنایی دارند و از طرفی در جریان مطالعه هستند. این گروه با بررسی کلیه اطلاعات و فهرست‌های به دست آمده اقدام به:

الف) شناسایی مزیت‌های پایدار در افق میان مدت و بلند مدت

ب) شناسایی مزیت‌های جدید در استان

ج) انتخاب و گزینش یک یا چند مزیت برای سازماندهی اجرا می کند.

 

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی