سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۸
PDF
گسترش و تقویت نهادهای مدنی و بخش خصوصی بومی در آبادان و خرمشهر

گسترش و تقویت نهادهای مدنی و بخش خصوصی بومی د رآبادان و خرمشهر

تاریخ شروع طرح:اسفند ماه 1392

تاریخ پایان طرح: اسفند 1393

کارفرما:منطقه آزاد اروند

مهم ترین نقش در توسعه شهرهای آبادان و خرمشهر را جامعه محلی بر عهده دارد. و تنها هنگامی می توان به نتیجه بخشی طرح های ترویج کارآفرینی در این منطقه امیدوار بود که این طرح ها در جامعه محلی نهادینه شده و نهادهای مستقل بومی وظیفه اجرای آن ها را بر عهده بگیرند.

ارزیابی اجمالی نهادهای مدنی و تشکل های غیر دولتی و بخش خصوصی موجود در منطقه مورد بحث، توسط کارشناسان موید ضعف ساختاری آن ها است.

تجربیات بنیاد در زمینه اجرای طرح های مشابه در نقاط مختلف کشور نشان می دهد که تداوم این طرح ها در قالب نهادهای مدنی و بخش خصوصی بومی ضروری بوده و از این رو از مراحل ابتدایی اجرای طرح های توانمند سازی باید زمینه لازم برای این کار را مهیا نمود.

شناسایی نهادهای بومی و  بخش خصوصی موجود و ارتقای ظرفیت مدیریتی و کارشناسی آن ها در جهت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و ترویجی و به قصد تداوم و پایداری  این طرح در آبادان و خرمشهر،  هدف اصلی این طرح است.

اهداف طرح

  • شناسایی قابلیت های نهادهای بومی غیر دولتی و خصوصی در جهت ترویج کسب و کار و کارآفرینی
  • کمک به سازمان منطقه آزاد اروند برای انتخاب نهادهای بومی همکار جهت استمرار طرح  های کارآفرینی
  • پرورش مربی با هدف استمرار آموزش و مشاوره کسب و کار و کارآفرینی در آبادان و خرمشهر

مراحل انجام کار

1-    شناسایی نهادهای مدنی و خصوصی در حوزه توانمند سازی و آموزش و مشاوره در خرمشهر و آبادان

2-    بررسی توان کارشناسی، اجرایی و سرمایه گذاری نهادهای پیش گفته

3-    انتقال تجارب بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به نهادهای منتخب محلی

4-    ارایه پیشنهاد با موضوع نوع همکاری نهادهای مزبور با سازمان منطقه آزاد اروند در راستای استمرار و پایداری طرح های کارآفرینی

5-    برگزاری دوره مربی گری برای حدود 20 نفر

6-    کمک به برقراری ارتباط نهادهای منتخب همکار با سازمان منطقه آزاد اروند.

از آنجایی که نهادهای خیریه و نیکوکاری و سازمان های مردم نهاد شرکت کننده در طرح قابلیت ها و تجربه های مختلفی  در حوزه های توانمندسازی، اشتغال زائی، آسیب های اجتماعی و محیط زیست دارند، پیشنهاد  ایجاد یک شبکه از این نهادها با اهداف زیر داده شد:

  1. کمک به ترویج و اشاعه فرهنگ خدمات داوطلبانه در اقشار مختلف در سطح خرمشهر و آبادان
  2. تقویت و توسعه قابلیت های مدیریتی و کارشناسی اعضا
  3. کمک به توسعه منابع و امکانات اعضا در مسیر تحقق اهداف و ماموریت هر یک از آنها
  4. کمک به بهره مندی اعضا از تجارب یکدیگر از طریق اجرا و انتشار مطالعات کاربردی و مستندسازی نمونه های موفق بومی
  5. کمک به ساماندهی خدمات نیکوکاری بنگاه های اقتصادی و ترغیب و ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها در خرمشهر و آبادان
  6. تعریف و اجرای پروژه های آموزشی-ترویجی مشترک در جهت توانمندسازی اعضا
  7. تعامل و همکاری با نهادهای عمومی و دولتی بومی معتبر جهت انتقال تجربیات و فعالیت های خیرخواهانه مشترک
 

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی