سه شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۵
PDF
طرح های توانمندسازی جوانان با رویکرد کسب وکار و کارآفرینی

بنیاد با هدف کمک به کشف ، پرورش و شکوفایی توانمندی ها و استعدادهای زنان و جوانان در عرصه کارآفرینی و کسب و کارو پشتیبانی از نوکارآفرینان(جوانان صاحب ایده،فارغ التحصیلان دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار) با کمک طرح های آموزشی و مشاوره ای بحث نوکارآفرینی را دنبال میکند. و در این راه به یک گروه توجه ویژه ای دارد: جوانان مستعد و صاحب ایده

توان افزائی جوانان مستعد و صاحب ایده با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی

طرح ترویج و توسعه کارآفرینی و توان افزائی جوانان مستعد به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته با هدف آگاهی بخشی و ترغیب آنان به سوی خویش فرمائی با ترکیب چهار عنصر پژوهش، آموزش، مشاوره و ترویج اجرا میشود، این طرح در فرآیند اجرا گام های زیر را مورد توجه قرار میدهد:

-مطالعه اجمالی در مورد پتانسیل ها و مزیت های اقتصادی جهت شناخت بیشتر و آمادگی مناسب تر برای ورود به عرصه آموزش -آموزش مبتنی بر نیازها و موقعیت محلی مشتمل بر سه محور دانش افزائی، مهارت آموزی و فرصت شناسی از طریق به اشتراک گذاردن دانش و تجربه عملی مدرسین، صاحبان کسب و کار،کارآفرینان بومی و مسئولین محلی

-خدمات مشاوره شامل مشاوره کارآفرینی متناسب با نیازهای هر کسب و کار مدنظر نوکارآفرینان و نیز مشاوره های مدیریت کسب و کار در مراحل مختلف شکل گیری و بقا

-جلب مشارکت و همراهی معتمدین و مسئولین محلی در طرح با هدف بهبود مسیر و همراهی آنان با نوکارآفرینان

-پایداری طرح و نهادینه سازی آن از طریق تقویت سمن های بومی و یا کمک به شکل گیری سازمان های مردم نهاد بومی با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی این مدل می تواند استعدادهای علاقمند ورود به عرصه کسب و کار را با توانمندی های نسبی و از طریق برنامه های منسجم آموزشی و مشاوره-ای آماده بهره گیری از فرصت های محیطی کند تا با درک چالش های واقعی،مدیریت خود را در مراحل مختلف ایجاد و بقا، در گام بعدی توسعه، تقویت کنند.

فرآیند انجام طرح های توان افزائی جوانان:

 

طرح توان افزائی جوانان صاحب ایده و مستعد مناطق محروم با رویکرد کارآفرینی و کسب و کار

پروژه ها

دستاوردها

1-طرح توسعه محیط کارآفرینی و کسب و کار مولد(امیر کبیر) به سفارش بانک اقتصاد نوین(1387)

2-طرح توان افزائی جوانان مستعد سه شهر راور،گلباف،سیرجان به سفارش اتاق بازرگانی کرمان و جامعه نیکوکاری ابرار(1391)

2-طرح توان افزائی جوانان مستعد انجمن نابینایان کرمان به سفارش انجمن نابینایان کرمان(1392)

3-طرح توان افزائی جوانان و فارغ التحصیلان حوزه آی تی به سفارش شرکت توسن (1392)

4-طرح توان افزائی جوانان صاحب ایده آبادان و خرمشهر به سفارش منطقه آزاد اروند(1393)

5-طرح ترویج کسب و کار و کارآفرینی ویژه جوانان مناطق حاشیه زاهدان با مشارکت فنی و حرفه ای زاهدان (1394)

6-طرح توسعه و ترویج کارآفرینی و کسب و کارهای سبز ویژه جوانان فارغ التحصیلان دانشگاهی استان لرستان به سفارش سازمان حفاظت از محیط زیست(1395)

-آموزش و مشاوره بیش از 300 جوانان مستعد با رویکرد کارآفرینی و کسب و کار در شهرهای ذکر شده

-شکل گیری و توسعه 27 کسب و کار در شهرهای راور،گلباف،سیرجان،آبادان و خرمشهر تا کنون

 

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی