شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۵۲ چاپ
کارگاه های آموزشی بنیاد ویزه سازمان های مردم نهاد

 

کارگاه آموزشی:

برگزاری کارگاه های آموزشی برای نهادهای مدنی(سال 1394)

برگزاری پنج کارگاه آموزشی برای بیش از 20 نهاد مدنی با موضوعات زیر:

  • راه های تامین منابع مالی در سازمان های مردم نهاد
  • راه های جذب و نگه داشت نیروهای داوطلب در سازمان های مردم نهاد
  • برنامه عملیاتی و اجرایی برای مؤسسه‌های اجتماعی
  • مدیریت پروژه در سازمان های مردم نهاد
  • انجام پروژه های اجتماعی با استفاده از رویکرد تغییر