سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۱ چاپ
برگزاری نشست نهم کارآفرینی اجتماعی در بنیاد

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در پی سلسله نشست­های تخصصی خود و استقبال از موضوع کارآفرینی اجتماعی در ایران نشست دیگری را با محوریت این موضوع برگزار می کند.

در این نشست  سرکار خانم دکتر نوش آفرین انصاری مدیر اجرائی شورای کتاب کودک در رابطه با تجارب شورای کتاب کودک (شورای کتاب کودک سازمانی فرهنگی پژوهشی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که در سال 1341 تأسیس شده است. این سازمان در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان فعالیت می کند و اعضاء آن نیروهای داوطلب هستند. شورا در حال حاضر حدود 700 عضو (رسمی و وابسته) دارد و هزینه های خود را از راه حق عضویت، حمایت های مردمی، اجرای پروژه های فرهنگی و حق التالیف فرهنگنامه به دست می آورد.) وسرکار خانم ندا موحدی پور از بنیان­گذاران خانه کتاب (زیر نظر شورای کتاب کودک) در رابطه با طرح بازخوانی خواندن در جهت توانمندسازی به سخنرانی خواهند پرداخت.

زمان: روز دوشنبه  مورخ 6/8/92 از ساعت 16 تا 18 (4 تا 6 بعدازظهر)

علاقمندان به حضور در این نشست می توانند با دفتر بنیاد تماس حاص فرمایند.

شماره تماس:88514518